Mediareputatie

De geloofwaardigheid van de bedrijfsstrategie, het beeld dat potentiële klanten van het bedrijf en producten hebben en de mate waarin investeerders steun verlenen, worden voor een belangrijk deel bepaald door de bedrijfsreputatie. Een belangrijk onderdeel vormt de media reputatie. Gedefinieerd als “de complete evaluatie van een bedrijf of persoon zoals gepresenteerd in de media”.

Reputatie barometer

De stelling dat media aandacht invloed heeft op de vorming van de kennis en mening van het publiek is zeker van toepassing op reputatie. Vaak heeft slechts een enkeling een goede kennis van een gebeurtenis of onderwerp. Pas nadat dit door een journalist naar buiten is gebracht, zullen de artikelen invloed uitoefenen op groepen zonder directe ervaring of uitgesproken mening. Door de verschillende reputatie componenten regelmatig te meten en af te zetten tegen het historisch gemiddelde ontstaat een reputatie barometer.

Een reputatieanalyse is toepasbaar op zowel bedrijven als personen.